top of page
ראש השנה
ספרות ושירה

Heading 6

עמירה הגני

אני אומרת לי בוקר

אני אומרת לי בוקר
אומרת אור
שמכל הימים את היום הזה
לזכור ולשמור

 

שמכל הימים להביט בראי
לראות מחדש
את כל ששוב הוא חלום וחשוק
ושוב נדרש

וזורם לאיטו אל מקום שנועד
בטוב וברע
ללכת אליו ובשקט מלא
שלאחר הסערה

לאחר בשורה ותרועת צלצלים
והולדת אור.

אמרתי ברכת הבוקר. עכשיו
אתה אמור.

אני אומרת לי בוקר
ארבעה שירים
בן אדם מה לך נרדם
ברכה
התרגשות חגיגית
החצב
היטהרות
טיוטה על לוח השנים
ילדים מדברים על בריאת העולם
ליל ראש השנה
לראש השנה
סוף הקיץ
ראש השנה
שאל את אלוהי
שנה חדשה
שנה טובה
שנה כי תכלה
שנה מבורכת
שקיעה
תפוח בדבש תפוח בדבש
תפילה
תפילה לשנה החדשה
תפילתם של כפריים
עוד לחג >
bottom of page