facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
 
שבת
ספרות ושירה /

זלדה

להדליק נרות

להדליק נרות בכל העולמות -

זוהי שבת.

להדליק נרות שבת

זוהי קפיצת נפש הרת נצורות

לים נהדר, שיש בה מסתורין

של אש השקיעה.

בהדליקי הנרות יהפך

חדרי לנהר דינור, באשדות ברקת שוקע לבי ...

עוד לחג >