top of page
שבת
ספרות ושירה /

זלדה

להדליק נרות

להדליק נרות בכל העולמות -

זוהי שבת.

להדליק נרות שבת

זוהי קפיצת נפש הרת נצורות

לים נהדר, שיש בה מסתורין

של אש השקיעה.

בהדליקי הנרות יהפך

חדרי לנהר דינור, באשדות ברקת שוקע לבי ...

עוד לחג >
bottom of page