top of page
ט"ו בשבט
ספרות ושירה /

גלית ארזי

צו הבריאה

חצרים

שקדיה עטורת הינומה
לצידה אילן נישא לו אל על 
הגפן כוס של יין תגיש
ועלי התאנה משמשים כחופה 
עלעלים מציצים בזוג בשמחה
ושמש זהב וברכה
החג כבר נישא 
הזר גם מוכן
ובגן מצטופף הקהל 
קולות התזמורת ברפרוף ילחשו 
באויר ריחות אוהבים
זה חג של פריחה 
לאמא אדמה
יכריז הכרוז אז מראש התמר
הפירות כבר בשלו 
ומלא גם הסל
ורק הרב מתמהמה קמעא
הוא נושא כתובה בחיקו מיני אז 
צו עתיק מימות הבריאה
רענן כניצן מבשר בוא החג
הוא מביא איתו עוד טבעת כשי
ונושא בשעת רצון ותפילה
ברכה לשקדיה ולזה האילן
ומידי שנה במחצית חודש שבט 
נשבעים זה לזו מחדש 
הוא בירוק והיא בלבן
ללא כחל וסרק
נאחזים באדמה וצמאי חיים 
לחזק את הברית
ולהתחיל 
מבראשית

עוד לחג >
bottom of page