top of page
יום הזכרון ליצחק רבין
ספרות ושירה /

בארי צימרמן

קדיש לראש ממשלה שנרצח

מדי שנה מתרחק בשנה שלמה הלילה בו נרצח יצחק רבין

לפני שנה זה היה קרוב יותר

ובשנה הבאה זה יהיה רחוק יותר

ולכן הכאב של השנה הזו שונה מזה של השנה שעברה

וגם הכאב של השנה הבאה יהיה שונה

ועכשיו הכאב של עכשיו

מה הוא הכאב הזה?

הרי רבים מתו ורבים ימותו

מהם שהכרנו ומהם שלא הכרנו, שאהבנו ושלא אהבנו

וכל אחד יקר ליקיריו וזכור לזוכריו

וכל אחד הוא עולם מלא של אדם

ולכל אחד נפש וגוף פנים ודם

והדם של ראש הממשלה שנרצח הולך ומתרחק עם השנים

ומדי שנה, בסתיו, אנחנו מחזירים אותו אלינו

את אחינו יצחק, הרצוח, המוטל בככר הלב

ואין בידנו להחיותו אלא לזוכרו בלבד

שעמד בראשנו ויצא בראש צבאותינו

והיה בנאי גדול של עצמאותנו

ואחד משלנו רצח את ראש הממשלה שלנו

קם על אחינו יצחק

בשנאה, ברוע, בנימוקי תועבה

ואני, אנה אני בא

ושוב סתיו, ושוב אנו זוכרים את יצחק המת

וכל עוד נזכור הוא לא ימות באמת.

עוד לחג >
bottom of page