top of page
ט"ו בשבט
ספרות ושירה /

לאה גולדברג

שיר לט"ו בשבט

אור הבוקר על כותל חדרנו רוקד
מספר כי הנץ ופרח השקד.

מדפק על חלון הענף הלבן:
אל תישן, אל תישן

צא לחורש וראה: האילן מקושט
כילדה שלבשה את שמלת השבת,
וכל פרח פרח, וכל נבט נבט -
ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, ט"ו בשבט!

אדמה ירוקה, ריחנית ודשנה,
מברכת אותנו ברכת השנה-
לא לריק העמל וישמח השותל:
אילנות מזדקרים על כל תל.


והשמש צוחקת בירק הפארות,
מבטיחה לשממה: פה יהיו יערות
עוד יגיל כל לבב, עוד תצמיח כל יד -
ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, ט"ו בשבט!

עוד לחג >
bottom of page