top of page
ראש השנה
ספרות ושירה /

אמנון ל.

שנה טובה

קיבוץ חולתה

לכל הקהל הרחב, בני הבית והאורחים,
לאלה המסובים כאן בדשא ולאלה בדרכים

לאלה המטופחים
ולאלה המקופחים
לאלה שסוחבים את העגלה
לאלה שעליה נוסעים
לאלה שהם 100% בסדר
ולאלה ש... יהיו בריאים
לאלה עם הרגלים על הקרקע
ולאלה שממריאים

לאלה השומרים על הגבולות
לאלה השומרים גזרה
לאלה שטיפסו גבוה
ומחפשים את הדרך חזרה
לאלה הטורחים בלי סוף
לאלה שסוף סוף טורחים
לאלה שנכנסו לתפקיד
לאלה שרגע נחים.

לאלה הפרים
ולאלה הרבים
לאלה שכמעט התייאשו
ולאלה שעדיין מקווים
לאלה האוהבים לחלום
ולאלה החולמים אהבה
לכולם לכולנו שנה טובה!

שתבוא בתשס"א שנה נבונה.

שכמו שהיא מתחילה בזמן גם תיגמר אחרי שנה
שנת שגשוג ופריחה, יצירה ושלום
שנת נדחנו ישובו ההלום
שנת קירוב לבבות ורעות ואחווה
שנת... שנת... בקיצור: שנה טובה.

עוד לחג >
bottom of page