top of page
ט"ו בשבט
שיר וזמר /
אל ארצי

מילים: רחל

לחן: י. שרת

לא שרתי לך ארצי,
ולא פארתי שמך
בעלילות גבורה
בשלל קרבות.

רק עץ ידי נטעו
חופי ירדן שוקטים,
רק שביל כבשו רגלי
על פני שדות.


אכן דלה מאוד,
ידעתי זאת, האם,
אכן דלה מאוד
מנחת בתך
רק קול תרועת הגיל
ביום יגה האור,
רק בכי במסתרים
עלי עניך.

עוד לחג >
bottom of page