top of page
ראש השנה
שיר וזמר /
בדרך אל האור

מילים: חיים חפר

לחן: קובי אשרת

באמונה שבליבי,
באהבה ללא גבולות,
בצדק אשר בקרבי 
ובתקוות הכי גדולות 
ובמוסר שבנפשי 
הרם מכל העלילות - 
היום אני נשבע.

גם אם ארוך מסע הפרך 
ואם רבים כושלים אחור,
ביחד נמשיך ללכת 
בדרך אל האור.

ובקומי ובלכתי 
קורא שלום במלחמה 
מול השומעים זעקתי,
מול כל המבקשים דמה,
עם אלה ההולכים אתי 
בין אגרופי המשטמה 
היום אני נשבע 

גם אם ארוך מסע הפרך... 

ובחיי ובמותי, 
בייסורי המלחמות 
והקברים באדמתי 
ואזכרת הנשמות 
ובני ביתך ובני ביתי 
בין רסיסי החלומות 
היום אני נשבע.

גם אם ארוך מסע הפרך..

עוד לחג >
bottom of page