top of page
האחד במאי
שיר וזמר /
יהי הכל

מילים: ברטולד ברכט, תרגום: נתן זך

לחן: שלמה גרוניך

יהי הכל
שייך לכל שיוכל
להיטיב עימו
הילד לאישה האמהית
למען יגדל
העגלה לעגלון הטוב
למען ינהג בה היטב
והאדמה, למשקים
אותה מים
למען תתן פריה בעיתו

עוד לחג >
bottom of page