top of page
האחד במאי
שיר וזמר /
מפריטים את המדינה

מילים: דותן ברום

לחן: חגי קשת

היום הזה בהיר מאוד

לסוחרי המניות

בואו, בואו מקצות ארץ

יש בשורה אל הבריות

 

הן ידענו: הציבור -

הוא לא יודע לנהל!

רק שיקולי רווחת אדם -

הוא לא יעיל! הוא מקלקל!

 

ניקח מכל הבא ליד

זה המבצע של השנה!

רק היום, בזיל הזול -

מפריטים את המדינה!

 

הנה הם נכנסים לשוק

והמדינה על המשקל -

"מה תרצה, אדון יקר,

רשות המים או מנהל

מקרקעין? קופת חולים?

חינוך? שב"ס?

ותאמין לי שאני

מפסיד עליך במחיר

של החזון הציוני!"

 

ניקח מכל הבא ליד...

 

"מפעלי תעשיה?

מצטערים, אזל המלאי.

הצבא? המשטרה?

נו, לא ירחק היום ודאי."

וכך בשוק של הגדולים

הם עודם קונים-מוכרים

כל הסחורות כשרות כחוק -

הופרט בחוק ההסדרים!

 

ניקח מכל הבא ליד...

 

החליפות הן עור של פיל.

בהמולת השוק קשה לשמוע,

איך בקופת חולים מופרטת

פתאום אין כסף לניתוח.

איך מֻחמד ואִיתַי

(כמה נפלא!) שווים בדין -

לשניהם אין את הכסף

לחינוך טוב לילדים.

 

היום הזה בהיר מאוד.

עלתה בו שמש אדומה,

כמו דגלינו ולבנו

ונפשנו ההומה.

 

היום הזה בהיר מאוד

מאור הצדק הקרב -

ההפרטה להתאגדות,

והניכור - ללב אוהב!

 

ניקח מכל הבא ליד...

 

נקום, אחים, נניף דגלנו

מן השדה, מן הסדנה!

מתאגדים - היום, עכשיו!

עוד נציל את המדינה!

עוד לחג >
bottom of page