top of page
סוכות
מקורות והגות/

משה מזובובסקי

אני מלא התפעלות

גבעת השלושה, 1971

אני מלא התפעלות מהצד הטכני שהיה קשור עם ארגון המסיבה - - - אבל מה בין התוכן שנוגע לערב זה ובין מסיבת חג האסיף, ובין חג הסוכות? הרגוני ולא אבין את הקשר. הדבר היחיד להזכיר לנו משהו בחג הנ"ל - אלו שמות החוליות שהתייצבו לחידון - - -

הבינו נא חברים יקרים, חברי חוליית החגים, שאנו חייבים לכם תודה וברכה על אשר כל חג אתם מתייצבים להכנתו בצורה זו או אחרת; אבל אל נא נשכח את הבעיה הגדולה, שהוטל על הדור שלנו להתמודד אתה - זוהי בעיית נתינת תוכן חדש לחגים היהודיים השואבים ממקורות החג המסורתיים-דתיים ולובש צורה חילונית, שהולמת את מושגינו ומציאותנו.

זוהי בעיה נכבדה וחשובה. אנו יוצאי הגולה אבד לנו דבר יקר - החוויות העשירות שהיו קשורות עם כל חג יהודי.

חוויות נפלאות, שעד היום, כשאני נזכר בהן אני ממש מתגעגע לאותו האושר והטעם שהיה בהן.

לא אפרט את הדברים. אלה שעברו זאת בילדותם, בגולה, מבינים במה מדובר. הצעירים במילא לא יבינו, כי לא הרגישו בכך.

אבל כל זה היה ואיננו עוד. אבד לנו.

אלא שהבעיה צריכה להטריד אותנו: איך להינצל מהמדבר והשיממון שמלווה אותנו ומציין את חגינו.

העבר אבד בשבילנו וחדש טרם יצרנו ועל-כן קיים חלל מסוכן - תרבותי-רוחני בשטח זה.
ועם כל הכבוד וההערכה לעושים, נא הבינו, שהערב שהכינותם לנו, היה יכול להיות בכל ימות השנה, בערבי שבתות, כערב של בידור ומצב רוח טוב, ובעיקר שהוזמנה תזמורת לריקודים! טוב ויפה.

אך מה בין זה לחג האסיף, לחג הסוכות - קשה להבין - - -

עוד לחג >
bottom of page