top of page
סוכות
מקורות והגות/

ארבעת המינים וארץ ישראל

כל אחד מארבעת הצמחים שהיהודים מביאים לסוכתם הוא ארץ ישראל, אך כל אחד שונה בוטנית מחבריו.

הערבה והאתרוג זקוקים לכמות גדולה של מים כדי לצמוח, התמר וההדס יכולים לצמוח עם פחות מים. זה חשוב מפני שמקורות המים בארץ הם נדירים בהרבה איזורים, ולעומת זאת שופעים באיזורים אחרים.

האקלים מהווה גם הוא גורם משמעותי. עצי התמר אוהבים חום ויובש, אך לא נותנים הרבה פרי לאורך החוף, שם חם בקיץ, אך גם מאוד לח. ההדסים מעדיפים את איזור ההרים הקריר. ערבות תצמחנה כמעט בכל מקום באקלים ים-תיכוני, אבל בישראל, עם כמות המשקעים הקטנה, הערבה צומחת רק ליד מקורות מים שופעים כל השנה.

לפיכך ברור שהתורה בחרה ארבעה מינים לפי אלו הפזורים בארץ ישראל. ישראל אולי קטנה, אך עם הרבה סוגי אקלים וגיאוגרפיה משתנה. כל אחד מארבעת המינים מייצג איזור גיאוגרפי שונה:
האתרוג - איזורי החוף הצפוניים והעמקים.

הלולב – מדבר.

ההדס – ההרים.

הערבה – מקורות המים.

עוד לחג >
bottom of page