facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
סוכות
מקורות והגות/

בדיחה על הגשם

בשמיני-עצרת התפלל חזן "גשם", ועד שסיים התחילו גשמים יורדים. לאחר התפילה ניגש אל הגבאי ואמר לו:
התפאר נא עלי: מן השמיים נענו לי, והבאתי גשם לעולם.
החזיר לו הגבאי:
מה תימה יש בדבר? כבר היה מעשה ואלו שכמותך הביאו גם מבול לעולם...

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle