top of page
פורים
מקורות והגות/

במשק החקלאי

גבעת ברנר, 1974

רפת: נוכח חומרת המצב, החליטו הפרות להמשיך ולהעלות גירה.
הגשמים האחרונים השפיעו באופן מפתיע על כמות הבוץ בענף, ומסתמן סיכוי שנעבור אף את הישגי השנה שעברה.

לול: נוכח המצב, הוחלט לדרוש מן התרנגולים להטיל ביצים. בכך נשיג שתי מטרות :
א. נוכל לשחרר את התרנגולות למשימות חיוניות יותר. 
ב. נגביר את תחושת ההזדהות של התרנגולים עם המאמץ הכללי.

פרדס: בעקבות המצב, נמשכים המאמצים הבינלאומיים (נורווגים, ארגנטינאים, רוסים, אמריקאים, ערבים ויהודים) להגיע להפרדה בין התפוזים לבין העצים.

בניגוד למקומות אחרים, השאלה מיהו יהודי אינה ממלאת כל תפקיד מיוחד, אם כי הקוטפים נתבעים לקצוץ היטב את עצי התפוזים.

עובדי גידולי שדה: לא מתיאשים וממשיכים לחכות לאביב. על אף הקיצוצים בתקציב, נראה שגם השנה יהיה קיץ.
 

עוד לחג >
bottom of page