top of page
שבת
מקורות והגות/

ברכות להדלקת נרות

קיבוץ חצרים

תבורך לנו נר של שבת על כי בשורת מנוחה הבאת לנו, על כי לובן אורך הביא את האור למעוננו בטוהר ובזוך. תלוונו שלהבתך קודש בימי העמל הקשים בשדה, בפרדס ובניר עד כי תשוב ותדליק עמנו בשבת הבאה.


קיבוץ מעברות

תברך לנו שבת ,על כי נגה, זהר ואור הביאה למעוננו מששת ימי עמל - שלוה ומנוחה לביתנו.


קיבוץ צרעה

לעיני אדם מדליקות מתוכן את האור
בחום לב הנותן את טעם הלחם

לידיים הפורשות כפותן בברכה
תהילה לחול, לשבת, למים, לפריחה
ולחסד השמחה.

שיר מזמור לחיים ולייחד
ברגש הברכה.


קיבוץ מעין צבי

נברך על השבת, כי דומה היא לפסגת הר במישור רחב ידיים. ההאחזות בעבודה הנה מישור החיים ואילו השבת היא הפיסגה בה מתרנן העובד אחרי ששת ימי העמל. "לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה". שבת שלום ומבורך.


הקיבוצים מעין ברוך, חצרים, גונן, בית העמק

תבורך לנו נר של שבת 
על כי בשורת מנוחה 
הבאת לנו.
לובן אורך 
מביא את האור למעוננו
בטוהר ובזוך.
תלוונו שלהבת קדשך
בימי העמל הקשים
עד כי תשוב ותאיר עמנו
בשבת הבאה.


קיבוץ משמר השרון

נברך על נרות שבת
נחסה באורם, נקדש זיוום ונתבשם בחומם.
זה עתה כלינו ששת ימי מעשה ויצירה,
לבנו קשוב וביתנו פתוח לקבל פני שבת מנוחה.
בואי שבת והשכיני שלוה ורגיעה במעוננו, 
חן ותפארת במעשה ידינו.
שלום לבואך שבת ברוכה.


קיבוץ משמרות

ברוך בואך, שבת,
בואך ברוך,
הביאי נא עמך את המרגוע, את השלווה,
שלאחר שבוע רב פנים של המולת עמל,
את החלל, שבתוכו אפשר לרקום
אינסוף של חלומות, ביחד ולבד,
את שעת המחילות שבה נוכל 
לשמוע את פעימות לבו של הזולת.
שבת, ברוך בואך,
ברוך בואך, ברוך נרך.


קיבוץ ניר אליהו

הַיּוֹם נְבָרֵךְ

כִּי בָּא לְאֹהָלֵינוּ יוֹם הַמְּנוּחָה,

קַדֵּשׁ נְקַדֵּשׁ אֶת הַיּוֹם

בִּצְחוֹר הַחוּלְצוֹת וּבְזֶמֶר שָׁלֵו.

וּשְׁנַיִם נֵרוֹת נַדְלִיק לְאוֹת

כִּי אֵין כָּאן זוּלַת אָנוּ וְשַׁבָּת

וְשַׁלְוָה גְּדוֹלָה מְהַבְהֶבֶת כָּאן

וְתֻּצַּת בְּלִבֵּנוּ שַׁלְהֶבֶת יוֹם הַמְּנוּחָה.


שַׁבָּת שָׁלוֹם


קיבוץ ראש הנקרה

אל מול שדות ולובן ניקרה, מול שמש חולין הצוללת לתהומות-ים, נלווה אותך בלכתך, שבוע העמל והיצירה.
יאר לנו אורך, נר של שבת, ובפינו תפילת עמלים זכה וטהורה, רינת היוגב בשדה, הנוטע והעושה במלאכה ובששת ימי העמל.
נהא מייחלים לאורך, ובליבנו תקווה, כי לא נדע מחסור - ועל נחלתנו השרה הרווחה.

 

קיבוץ רמת יוחנן

על השבת נברך כי אהבנו טובה, על השבת נברך כי אהבנו חינה, פני השבת נקדם ובאורה נתברך, וענו שדות וים וכרמל - שלום לבואך - השבת.

עוד לחג >
bottom of page