facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
שבת
מקורות והגות/

מרסיה פאלק

ברכות שבת לילדים

''The Book of Blessings - New Jewish Prayers''

הברכה המסורתית לבן: ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה.

הברכה המסורתית לבת: ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה.

 

לבת:

היי אשר תהיי -

והיי ברוכה

באשר תהיי

 

לבן:

היה אשר תהיה -

והיה ברוך

באשר תהיה.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle