שבת
מקורות והגות/

ברכת כל הנשמה

סידור ''כל הנשמה - נשיר ונברך" (The Reconstructionist Press, Pennsylvania, 1999)

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו ושבת קדשו

באהבה וברצון הנחילנו זכרון למעשה בראשית: כי הוא יום תחלה למקראי קדש

זכר ליציאת מצרים: כי אלינו קראת ואותנו קדשת לעבודתך ושבת קדשך

באהבה וברצון הנחלתנו: ברוך אתה ה' מקדש השבת.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle