top of page
שבת
מקורות והגות/

ברכת שבת מסורתית לילדים

מקרא

ברכת המשפחה

לפני הקידוש או אחריו נהוג שאב המשפחה מברך את הילדים ולעיתים גם את אישתו. כאן בא לידי ביטוי הדגש על קשרי המשפחה והיחד המשפחתי ביום השבת. נהוג גם לשיר את השיר ''אשת חיל'' המוקדש לאם המשפחה.

 

ברכות שבת לילדים

לבן:

"יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלוהים לעולם"

(תהילים מ"ה, ג')

או:

"שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחרותך והלך בדרכי לבך ובמראי  עיניך".

(קהלת, י"א, ט')

 

לבת:

"אחתנו את היי לאלפי רבבה".

(בראשית כ"ד, ס')

עוד לחג >
bottom of page