top of page
פסח
מקורות והגות/

אריה בן-גוריון

דברים לקראת חג הפסח

המפתח והסוד להרגשת חג רגועה, לפתיחות ומעורבות, לקליטת הערב העשיר של סדר פסח היא הידיעה והתודעה שלך, של בנך ושל אורחיך. דע לאן אתה הולך ותן כבוד למהלך הטקסי של הסדר והתנהג כפי המעמד המרומם והרציני הזה דורש. השתדל לגלות עניין בקריאת ההגדה. פתח חושיך, שיר עם כולם והקשב עם כולם. היה אחד במניין, כאילו אתה חוגג עם יוצאי מצרים.

עוד לחג >
bottom of page