top of page
סוכות
מקורות והגות/

האושפיזין - ברוכים הבאים

אירוח הוא נושא מרכזי בחגיגות הסוכות. במשך שבוע אנחנו מבלים מה שפחות בבתינו הנפלאים, ומעדיפים את הסוכה האירעית והצנועה. בדרך זאת אנו משחזרים את הסוכות של אבותינו, אשר חיו 40 שנה במדבר כאורחיו של אלוהים.

הרבה אנשים, בתי כנסת וקהילות עושים מאמצים גדולים לארח, ולפתוח את סוכותיהם לאחרים.

בימי הביניים החל המנהג לקבל בברכה באופן סמלי את שבעת אנשי התורה החשובים, אשר "מבקרים" בסוכתנו, כל אחד באחד משבעת ימי הסוכות. אלו נקראים "אושפיזין".


ביום הראשון - אברהם
ביום השני - יצחק
ביום השלישי - יעקב
ביום הרביעי - יוסף
ביום החמישי - משה
ביום השישי - אהרון
ביום השביעי - דוד

עוד לחג >
bottom of page