top of page
פורים
מקורות והגות/

שמואל אבידור

האם זהו חג יהודי

עין השופט, 1965

קרנבל או פורים?

בשנים האחרונות התאכזבתי קשות מהצורה והאופן בה חגגנו אותו, ואחרי החג נשארה ריקנות בלב.
שאלתי את עצמי האם זהו פורים? האם זהו חג יהודי?

מהו הקשר בין הקרנבל הזה עם הקאובויים והאינדיאנים והאסקימוסים לבין מגילת אסתר עם כל הסימבוליקה שבה.

קרנבלים כאלה בדיוק ראיתי אצל הגויים בחוץ לארץ. האם הם יותר קרובים לנו? האם הם מרבים יותר שמחה? האם אנו וצעירינו מזדהים אתם יותר? האם זוהי מסורת של חג יהודי?

נדמה לי שבמגילת אסתר ישנם כל כך הרבה נושאים שאין כל צורך לחפש כל שנה נושא חדש לפורים. יש בה נושאים פוליטיים שהם אקטואליים גם בימינו, יש בה אהבה ושנאה ובגידה ורשע וקנאה ועונש ואפילו... סטרפטיז. האם כל הנושאים הללו לא מספיקים? כשם שידענו להתאים את ההגדה המסורתית למאוויינו בבחינת "גרעין מצאתי: תוכו אכלתי, קליפתו זריתי", כך צריך גם להתאים את מגילת אסתר שתהלום את זמננו ומאוויינו.

האוכלוסיה הזמנית שמשתתפת במסיבה משפיעה לא מעט על תוכנו של החג, ולעתים לחיוב ולעתים לשלילה.

עוד לחג >
bottom of page