ראש השנה
מקורות והגות/

אילנה ברנשטיין

הבט, שוב...

הבט!

שוב דולקים החצבים על הגבעה

בתפרחת ענוגה

בתולית.

וכמו תמיד

עלינו להתחיל הכל מבראשית-

למנות את הימים

ואת המועדים

לדלות מן החולין

את ניצוצות החג

ולהצית השכם והערב

את הרמץ הכבוי של מדורות חיינו.

ראה,

שוב פורחים החצבים על הגבעה

כמו תמיד... 
 

עוד לחג >