שבת
מקורות והגות/

לקטה ועבדה תקוה שריג

החסיד והשבת

''לנו משלנו'' - אגדות חז''ל לילדים עמ' 89

אבא תחנה החסיד נכנס לעירו בערב שבת עם חשכה וחבילתו מונחת על כתפו.

מצא אדם אחד חולה שוכב בצד הדרך. אמר אותו אדם לאבא תחנה:
''רבי עשה עמי חסד והכנס אותי לעיר'' .
אמר לו החסיד:
"אם אניח את חבילתי ואקח אותך, איך אפרנס את בני ביתי ? אבל איך אוכל
להניח אותך שוכב כאן?"
מה עשה החסיד ? הכניס את החולה העירה ושב ולקח את חבילתו ונכנס לעיר
עם שקיעת השמש. התפלאו כל אנשי העיר:
'כך עושה אבא תחנה החסיד? ''
באותה שעה הזריח הקדוש ברוך הוא את השמש, שלא יהיה החסיד מחלל את
השבת.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle