top of page
פסח
מקורות והגות/

מוטי זעירא

הכנות לליל הסדר בקיבוצים - שנות העשרים

קרועים אנו, עמ' 239-240

התכונה לקראת החג, שהייתה חלק בלתי נפרד מהווי הפסח בבית ההורים בגולה, הועתקה אל חצרות היישובים: "היו מוציאים את השולחנות החוצה, והתחילו לסייד את חדר האוכל - סיפר יוסף אדלשטיין על ראשיתו של סדר פסח בעין חרוד. "את קורות הגג חיתלו בירק מכל אשר מצאו" - השלים שלמה לביא בזיכרונותיו - "נתלו קני סוף ירוקים, עד שגג הרעפים השחור לא נראה לעיניים. את הקירות הלבנים קישטו בכפות תמרים עם פרחי בר אביביים מכל אשר מצאו". בדגניה נקנו כלי אוכל חדשים. בקריית ענבים "נברשות שהובאו מבית אבא, המונחות כל השנה ארוזות בחבילות, כאבן שאין לה הופכין - הוצאו לכבוד החג". בתל יוסף גויסו כל הסדינים מן המחסן "כובסו וגוהצו ופרסו אותם על השולחנות". ובפלוגת גדוד העבודה בירושלים - שהייתה לימים הגרעין לקיבוץ רמת-רחל - נתפרו לחברים לכבוד החג בגדים חדשים.

עוד לחג >
bottom of page