facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
חנוכה
מקורות והגות/

הרב י. ל. הכהן מימון

הסייף והספר כרוכים היו

מתוך עלון טירת צבי, תשל"ח

מלחמת החשמונאים הייתה מלחמת מצווה וחובה.

לא לכבוש ארצות, כי אם לגרש את הכובש ; לא להשיג גבול אחרים, כי אם להציל שארית עם חף מפשע אשר זרים גזלו את נחלתו; ואם היה מעולם קרב גנון והצל, גנון וחיות טרף, אשר לא ידעו מתג חוק ורסן מוסר - זאת הייתה מלחמת החשמונאים! ואם היה מעולם עם אשר לו אוצרות לשמור כאישון בת עין, לא אוצרות של מניות תרשיש וזהב אופיר, אך מטמוני נפש, גנזי נשמה וסגולות רוח - זה היה עם   החשמונאים!
ואמנם שמור שמרו המכבים - החשמונאים על אוצר ישראל ועל נכסיו הרוחניים כשם שהגנו בחרף נפש על ארצם ומדינתם ; הסייף והספר כרוכים היו אצלם, ותהי החרב למגן המדינה העברית, והספר - לשריון הדת הישראלית.

זהו זיו דיוקנם של מגיני האומה וגיבוריה בימים ההם ולאורם צריכים ללכת גם בזמן הזה.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle