top of page
יום העצמאות
מקורות והגות/

ניתנה ביום 2 בנובמבר 1917 בידי ארתור ג'יימס בלפור

הצהרת בלפור

ממשלת הוד מלכותו מביטה בעין יפה על יסוד בית לאומי לעם ישראל בארץ-ישראל ובמיטב כוחותיה תתאמץ להקל על השגת המטרה הזאת אך בתנאי ברור ומפורש שלא יעשה שום דבר העלול להזיק לזכויותיהן האזרחיות והדתיות של העדות הבלתי יהודיות ולעמדתם המדינית של היהודים באיזו ארץ אחרת.

עוד לחג >
bottom of page