facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
 
האחד במאי
מקורות והגות/

ברל כצנלדסון

השאיפה לביטול המעמדות

אלו המציינים את הסוציאליות כקריקטורה וכמפלצת, רואים בכל התנועה הסוציאלית רק עניין של מעמד שפל ונדכא הרוצה לעלות על כתפיו של המעמד השולט ולרדות בו, אין להם עיניים לראות ולב להבין כי התנועה של מעמד העובדים קלטה לתוכה ומיזגה בקרבה את מיטב השאיפות האנושיות של הדורות, כי הסוציאליזם אינו רוצה בשלטון המעמד האחד על משנהו, כי אם בביטול המעמדות ואי השוויון הכלכלי.  וכי אין הסוציאליזם בא לבטל את הלאומים או להכניעם או להטמיעם, כי אם להביא חרות לכל עם ולהשכין צדק בין עם ועם. לא על חסד לאומים אנו בוטחים, כי אם לצדק לאומים אנו שואפים, לברית אמת בין העמים העובדים.

עוד לחג >