facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
שבת
מקורות והגות/

אליעזר שביד

השבת והמשפחה

ספר מחזור הזמנים, תשמ"ד-1984 עמ' 44

ההוויה החברתית המיוחדת של שבת המשפחה גם יחד... כלולה בתוכני השבת והחג, והשבת חשובה במיוחד מבחינה זו, מפני שתכיפותה היא שמקיימת הויה זו ברציפות...

היושבים יחד אל שולחן המשפחה באים כדי להיות זה עם זה, להיאהב זה לזה ,לגלות עצמם זה לזה, כל אחד לפי אופיו ומקומו במשפחה, עם שהם יושבים יחדיו כדי לקדש את היום...

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle