top of page
שבת
מקורות והגות/

השבת לפי בוג'ה

"למען ינוח עבדך כמוך" 

כאשר ההיסטוריון הרומי טאקיטוס כתב, במאה הראשון לספירה, על קדמוניות היהודים ומידותיהם, הוא התייחס לשבת וקבע: "יש אומרים שהחליטו לבלות כל יום שביעי במנוחה כיוון שהיום הביא קץ ליגיעותיהם. אחר כך נפתה ליבם על ידי הבטלה והועידו לעצלות גם את השנה השביעית..." (שנת שמיטה).

האם יתכן שמה שבהרגשתנו היא אחת המתנות הנפלאות ביותר שהעניק העם היהודי לאנושות – השבת כיום מנוחה – הביא לכה הרבה בוז ולעג אצל טאקיטוס והוגים אחרים ביוון וברומי?

נדמה לי שהסיבה לכך נעוצה בהגדרת השבת בעשר הדברות כפי שמופיעה בספר שמות פרק כ':

זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ [...] לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ, עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ וּבְהֶמְתֶּךָ, וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ.

חברה שהייתה מבוססת על עבודת עבדים יום יום מבוקר עד ערב, מראשית השבוע והחודש עד אחריתם ומראשית השנה ועד סופה, ללא כל פסק זמן, אינה מקבלת את הרעיון שכל בני האדם באשר הם, בן-החורין והעבד, הגבר והאישה והגר, זכאים כל ששה ימים ליום חופש ומנוחה ואי-עשיית מלאכה.

הצהרה כמו הדיבר על השבת בעשרת הדברות, בעולם הקדום, היא דבר שאי אפשר לתאר את עוצמתו.

שנים הרבה עברו מאז. זכינו להקים מדינה ולהחזיר את העם היהודי לארצו.

בשנות הגלות הארוכות ועד ימינו במציאות היהודית בגולה, לא הייתה ליהודי  כל בעיה עם השבת. ההחלטה הייתה של כל יחיד, של כל אינדיבידואל. מסביבו העולם כמנהגו נוהג בשבת. (בהרבה ארצות ועמים אומץ יום מנוחה שבועי ביום ראשון).

פעם ראשונה בהיסטוריה החדשה של עמנו עלינו להחליט יחדיו איזו שבת תהיה  במדינת ישראל כולה, בכל אחד מיישוביה.

 

האם חצי עם יקנה בקניון וחצי עם ימכור בקניון או יהיה זה יום שונה ומיוחד?

איני יודע אם יש פתרון מוחלט.

האם כל הארץ "בני ברק" או "מאה שערים" –ודאי שלא.

 האם אפשר למצוא מכנה משותף שבילוי ובידור ותחבורה ציבורית מסוימת יהיו בשבת ביום המנוחה, ומסחר כמעט שלא?

העובד, המעביד והצרכן ינוחו יום אחד בשבוע. המנוחה, כל אחד בדרכו ובנטיית חייו. אולם במרכז היום: אי עבודה, מנוחה לכל בן אנוש. לישראלי הוותיק, לעובד הזר, לעולה החדשה, לכולם!

 

וכך קובע במאמר על השבת משה גליקסון (1939-1978), מנהיג ציוני ועיתונאי, עורך עיתון "הארץ" ומתרגם:

מצוות השבת בספר דברים בפרק ה', בעשר הדברות מנומקת במילים: "למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צווך ה' אלוהיך לעשות את השבת"

"מצוות השבת אינה מנומקת כאן בששת ימי הבריאה אלא במוטיב הסוציאלי הברור. כאן נעשתה השבת יסוד מוסד לסוציאליזם המוסרי. זה סמל וערובה לשוויון בני אדם!

השבת היא סמל הטוב, המוסרי המשפט והצדקה . הוא בעל אופי אוניברסאלי –אנושי".

ואני מוסיף וקובע:

האם יכולים אנו בקלות לוותר על מתנה נפלאה זו?!

עוד לחג >
bottom of page