top of page
סוכות
מקורות והגות/

התפילה לגשם

אם אתה חי באקלים בו יורד הרבה גשם במשך כל עונות השנה, אתה בודאי חושב על גשם כאי-נוחות. אבל באקלים הים-תיכוני של ישראל, הגשם הוא תמיד ברכה.

זמן סוכות הוא תחילת עונת הגשמים. רבנים של לפני 2000 שנה קראו לסוכות תקופת יום הדין של הגשם". הם החליטו שביום השמיני, הנוסף, של סוכות - הנקרא "שמיני עצרת", נתפלל לשנה גשומה. האין זה מענין שביום אחד מסוים, יהודים בכל רחבי העולם מתפללים לגשם במקום אחד מסוים על פני כדור הארץ?

עוד לחג >
bottom of page