top of page
סוכות
מקורות והגות/

אשר כ.

ואם מזכירים את סוכות

כפר סאלד, 1982

ואם מזכירים את סוכות - אני מציין שבליל החג כשישבנו בסוכה של בית הספר במסיבה של החברים (שרוב המשתתפים היו ילדים ומתנדבים) היה מופע מוסיקלי של מתנדבים כתזמורת בצורת והיו חברים ששאלו מה הקשר עם סוכות? ואני נזכרתי שלפני כמה שנים במסיבה של חג שבועות בשטח בריכת השחייה התקיימה תחרות בין כלבים - על הכלב המאולף יותר. בקיצור, אנו חייבים להתייחס לנושא החגים באופן יותר רציני.

עוד לחג >
bottom of page