top of page
פורים
מקורות והגות/

דוד מנור

חברים רציניים טענו...

נור, 1964

"מה נשתנה" בפורים הזה?

שני הנשפים שהיו קשורים עם העיר קופנהגן והוליבוד היו נשפי פאר שעמדו על רמה גבוהה. לפני שנה עלה בידינו לפתור בעייה נוספת:

חברים רציניים טענו שחסרה האווירה המסורתית היהודית בנשפי פורים. היתכן לחוג פורים מבלי להזכיר את מגילת אסתר? וכך הוצגה לשמחתו של כל הצבור תהלוכת הסיום של המגילה כשמרדכי רכוב על סוס (מלאכותי)!

עוד לחג >
bottom of page