top of page
סוכות
מקורות והגות/

חג המים ברמת יוחנן

חג המים ברמת יוחנן מתקיים בכל שנה בחג הסוכות.

המסכת משלבת את חג המשק (ציון העלייה לקרקע) חג האסיף ושמחת בית השואבה.

זהו מופע של נגינה, שירים, ריקודים, קטעי קריאה, ובשיאו הדלקת לפידי אש ומזרקות המים.

במסכת משתתפים חברי וילדי הקיבוץ מכל הגילאים.

ההיסטוריה של החג:

בבראשית שנות השישים, הפך חג האסיף וחג המשק ברמת יוחנן לחג המים.

החג עבר להתקיים סביב בריכת השחייה, והודגש בו המרכיב של המים.

מסכת זו ששיריה ולחניה חוברו ע"י מתתיהו שלם והמחול ע"י לאה ברגשטיין, מתקיימת עד היום ברמת יוחנן.

עוד לחג >
bottom of page