top of page
שבועות
מקורות והגות/

חקלאות, גמילות חסדים ותורה

משנה, פאה, א', א'

רעיונות רבים יש בחג השבועות, ויש קשר בין החקלאות, גמילות חסדים והתורה:

"אלו הדברים שאין להם שיעור: הפאה, והביכורים, והראיון, וגמילות חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא: כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו. ותלמוד תורה כנגד כולם".

עוד לחג >
bottom of page