top of page
פורים
מקורות והגות/

טיפוסים שמתחפשים

החרוצים - כאלה המחליטים על רעיון וניגשים במרץ לביצוע. אין הם נרתעים מהשקעת זמן וחומרים במרץ לביצוע. אין הם נרתעים מהשקעת זמן וחומרים בחיפוש אחר דוגמאות באנציקלופדיות עד דפדוף בשבועונים. אותם תוכל למצוא מבלים שעות במתפרה, בסנדלריה, בצביעה ובהדבקה. אלה מאותם החברים העושים עיסקות שבת, זאת אומרת עובדים "במקום" איזה תופרת בבית ילדים והמוחלפת תופרת להם מבוקשם, ואחר כך הם מקפידים באיפור במשך שעות ליד הראי. בקיצור - מכיני התלבושת המושלמת ומצטלמים לשמור החוויה!


העצלנים - אלה הרוצים להתחפש יפה - ובלי להתאמץ. את אלה תראו כשעיניהם מאומצות, מצלמים כל דבר, מוחם מרוכז ברישום וזיכרון כל פרט. וכשהם מחליטים על רעיון - מיד הם חופרים בזיכרונם היכן ראו מכנסיים מתאימות, כובע רצוי, חולצה לעניין - ומיד כרגיל ברגע האחרון רצים למצוא תחפושת, אצים להזמינם ולהשיגם בלי להתאמץ. אגב, גם הם אינם מחמיצים כל הזדמנות להנציח עצמם בעין העדשה.

כאלה שאינם יודעים לשאול - אלה אינם תופרים לעצמם, אינם מכינים דבר, גם אינם רצים לשאול מאחרים. פשוט לא נעים להם? אינם יודעים לשאול. להם אין ברירה: במקום להתאים תחפושת לרעיון - הם מתאימים רעיון לתחפושת (ממה שיש) - העיקר להתחפש, בלי לשאול ולהשאיל.

הנוחים - כאלה המתחפשים מכל שיימצא להם, הנתלים בכל רעיון שייקבע להם, אולי לא כל כך יפה, לא בדיוק כמו שצריך, אפילו אינו לפי טעמם האישי - אבל מוכרחים להפגין רצון טוב. ביניהם תמצאו כאלה האוהבים להשתטות (בפומבי), שמוכנים בהזדמנות זאת למרוח על עצמם צבע (בלי חשבון), להוריד את השער (לא רק מהרגלים), ללבוש דברים מוזרים ביותר, להוריד שפמם וכיוצא בזה, שמוכנים להתלכלך וללכלך אחרים – אלה יכולים לעשות את פורים חוויה לעצמם ולפעמים עושים אותו גם חוויה לאחרים...

עוד לחג >
bottom of page