top of page
ראש השנה
מקורות והגות/

גבעת ברנר

ילדי כיתה ג' עורכים ברכות

שנה-טובה מפי הטף לפי האלף-בית:

א. שנת אושר, אורה, אהבה, אוכל, אילנות.

ב. שבת ברכה, בנייה, בריאות, בציר, בקר.

ג. שנת גשמים, גאולה, גיל.

ד. שנת דגים, דגן, דבש, דרור.

ה. שנת הגנה, התמדה, הצלחה, הצטיינות.

ו. שנת וועדות...

ז. שנת זריזות, זהירות, זריעה, זיו.

ח. שנת חברות, חרות, חריש, חיים, חופש.

ט. שנה טובה, שנת טללים.

 י. שנת ידידות, יצירה, ירקות, יבול.

כ. שנת כוח, כרמים.

ל. שנת לחם, לימודים.

מ. שנת מטר, מזון, מים, מנוחה, משחקים.

נ. שנת נוי, נטיעות, ניצחון, נקיון.

ס. שנת ספרים, שנת סלי פרי.

ע. שנת עבודה, ענבים, עולים.

פ. שנת פריחה, פאר, פרנסה, פרי.

צ. שנת צה"ל, צדק, צחוק, צמיחה.

ק. שנת קציר, קיבוצים-לרוב.

ר. שנת רפואה, רינה, רחמים.

ש. שנת שלום, ששון, שבלים, שמחה.

ת. שנת תקווה, תורה, תבואה.

עוד לחג >
bottom of page