top of page
ראש השנה
מקורות והגות/

ימי אלול בקהילת מוצול בעירק

ארבעה שבועות לפני ראש השנה התחלנו בהכנות לקראת החג הנורא הזה. כבר בהתחלת חודש אלול היינו קמים בשעות מוקדמות והולכים לבית הכנסת לקרוא "סליחות" ולהתפלל. קשה היה לנו להתעורר בשעה מוקדמת כל כך - בשעה שתיים וחצי או שלוש אחרי חצות הלילה. השמשים של בתי הכנסת היו מסתובבים ברחובות השכונה אחרי חצות ודופקים על הדלתות. זו הייתה הדרך הבטוחה והטובה ביותר להעיר אותנו לסליחות באמצע הלילה. ביקור השמש היה כמו שעון מעורר חי.

 

בבית הכנסת היה החזן עומד עם עוזר אחד או שניים. הם היו קוראים פרקי "סליחות" במנגינות שונות. הקהל היה חוזר על כמה קטעים שהתוכן שלהם - בקשת רחמים מן האלוהים.

קראנו לחודש אלול - חודש הרחמים. לכל ילד שנולד בחודש זה קראו בשם: רחמים. ידענו כי בסוף חודש זה יבוא יום הדין הנורא.

עוד לחג >
bottom of page