facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
 
שבועות
מקורות והגות/

ישעיהו, ל"ה, א'

ישישום מדבר וציה

לחן: ידידה אדמון

ישושום מדבר וציה
ותגל ערבה
ותפרח כחבצלת.

עוד לחג >