top of page
יום השואה
מקורות והגות/

א.ר.

כאשר ילכו לעולמם

הזורע, 1986

מה יקרה לנו כאשר ילכו לעולמם כל אלו אשר חיים עוד בקרבנו ואשר עברו על בשרם את אימת השואה? מה יקרה כאשר אלו כבר לא יוכלו להיות עדות חיה למעשי התועבה שהאנושות המודרנית מנסה לשכוח ולהשכיח? האם אנו עושים די כדי להשאיר את זיכרון השואה בקרב הדור הבא והאם יהיה בכוחו להתמודד עם תוצאות החינוך שניתן במכוון לבני הדור הצעיר בעמי העולם שמגמתו העלמת השואה?

עוד לחג >
bottom of page