top of page
האחד במאי
מקורות והגות/

יובל אלבשן

כיצד ניתן להסביר את אדישות הציבור?

מתוך: ארץ אחרת

הפגיעה החמורה בשכבות רחבות בחברה הישראלית, לצד ריסוק אבני היסוד של מדינת הרווחה הישראלית,

היתה אמורה להוציא את ההמונית לרחובות. ואולם, רוב הציבור הישראלי נשאר אדיש ומתבונן בתוכנית כצופה מנגד. רק באזורים מצומצמים מאוד צמחה ההתקוממות בעלת הפוטנציאל להתגבש למחאה ולמאבק.

בייחוד בולטת העובדה שגם קבוצות, אשר עתידות להיפגע מהתוכנית באופן ישיר וכואב, אינן משתתפות במאבק נגדה. השאלה היא, כמובן, למה? כיצד ניתן להסביר את אדישות הציבור? מדוע מבושש להגיע הרגע שבו קמים האזרחים ועולים על הבסטיליה? למה הרחוב הישראלי עדיין לא בוער?
 

עוד לחג >
bottom of page