שבת
מקורות והגות/

כנסת ישראל הוא בן זוגך

ספר האגדה, מדרש בראשית רבה פרשה י''א

שנה ר' שמעון בן יוחאי: אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, לכולם יש בן זוג ולי אין בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא: כנסת ישראל הוא בן זוגך. וכיוון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקדוש ברוך הוא: זכרו הדבר שאמרתי לשבת - כנסת ישראל היא בן זוגך. וזהו שנאמר: "זכור את יום 
השבת לקדשו".

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle