top of page
פורים
מקורות והגות/

לחקלאים שבינינו (יש עוד כאלה?)

קיבוץ רעים, 1966

מטע: בימים אלה הצלחנו בהכלאה של זן חדש במטע. הרכבנו אקליפטוס על בננה וקבלנו עץ הנותן אזני המן ממולאים בריבה. בניסיוני לקבל אזני המן ממולאים בפרג (מרבית אנשי הצוות מעדיפים פרג) עדיין לא הצלחנו אך אנו ממשיכים לנסות...

בפלחה בעקבות הבצורת שחזרה לאחר מספר שנים הוחלט על שינויי ועד. במקום לזרוע, לחכות לגשמים וכתוצאה מכך ליבול גרעינים החלטנו לא לזרוע. במקום זה לפזר גרעינים מורעלים אשר מרבים את אוכלוסיית העכברים. פיזור הגרעינים נעשה בצורה כזו שהעכברים אשר מפוזרים בשדות מתפתחים במהירות ובהגיעם למשקל של 385 גרם בגיל 27 יום הם מתרכזים במקומות מסוימים בשדה. לפני פזור הגרעינים טובלים אותם בהורמונים מיוחדים להגברת הילודה.

אנו בונים כעת במסגריה תחנת מיון למקומות הרכוז. תפקידה תפישת כל העכברים לבדיקת כשרותם ובמידה והם כשרים לארוז באריזת פלסטיק חדשה - 20 בקרטון. הם נשלחים למשחטה ומשם לשוק בצורה מוכנה.

עוד לחג >
bottom of page