שבת
מקורות והגות/

לך והודיעם

ספר האגדה, תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף י' ע''ב

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל.
לך והודיעם.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle