שבת
מקורות והגות/

למנוחת הגוף ושלוות הנפש

קיבוצי הפלמ''ח צובה וכפר החורש

ברך את השבת
למנוחת הגוף ולשלות הנפש.
שתהיינה עינינו ליפי ההר
ולבנו לרעות
שתהיה שבתנו שלום
ובביתנו הברכה.
שבת שלום!

עוד לחג >