top of page
פסח
מקורות והגות/

אסתר חנוביץ

לעקור את החמץ / מזרח אירופה

חפציבה, 1969

אחרי פורים אמא כובשת חביונת סלק לחמיצות ולפשטידות ומעמידה אותה בפינת אחד
החדרים. יין הצימוקים מוכן כבר מזמן, ואף שומן אווזים מטוגן עומד לו בסיר חרס גדול מחנוכה
במקום-מבטחים ומחכה לחג. ורק עכשיו מתחילה פרשת סידור הבית: סיוד, צביעה, כביסה וגיהוץ
ולא פעם קרה, שהוציאו את כל המטלטלין מן הבית ופתאום התחיל לרדת גשם או שלג. אך אני זוכרת
היטב, שאמי ז"ל לא היתה רוחה נופלת: הרי זה מן השמים. מה לעשות? עומדים בגשם ומשתדלים למרק,
לשפשף ולרחוץ את הרהיטים של המטבח ולעקור מהם את החמץ. ולא הועילו הפצרותינו, היא לא
"נכנסה הביתה, העקשנית, המשיכה עד שגמרה הכל. כעין "עבודת קודש.

עוד לחג >
bottom of page