top of page
שבת
מקורות והגות/

קובי ו.

מהי התחדשות אם לא השבת?

קיבוץ מזרע

מהי התחדשות אם לא השבת?

שבת תנאי להתחדשות. התחדשות תנאי לשבת.

שבת תנאי להתחדשות. כלומר, השבת כמחוללת כוח. היא המנוחה, היא הצוותא, היא המשפחה, היא שמחת החיים, והיופי שבסמלים. נרות מאירים, חלה מתוקה קלועה, יין בגביע, חולצה לבנה, את אלה אנחנו מבקשים בקבלת-השבת. מנסים לשאוב מהם אור ושמחה ולצקת בהם תכנים משלנו: את אמונתנו באדם שיש בו עוד ניצוץ, את החברות הקיבוצית שקיימת ורק דורשת חשיפה וביטוי רגשי. אני חושב שחווית השבת היא חוויה המעניקה כוח לשאר הימים - למציאות ממשית של החיים בקיבוץ, של החיים בכלל. 

 

התחדשות תנאי לשבת. כלומר, שאין זו "חזרה בתשובה", ואין זו "חזרה לדת", אלא מתן תוכן חדש, אנושי, קיבוצי, יהודי - לסמלים יהודיים עתיקים. שאלמלא התוכן החדש, לא היה מתקיים הקשר לסמלים, ונותר היה רק הניכור ותחושת החול המשמימה, בחדר האוכל, בערב שבת. 

עוד לחג >
bottom of page