top of page
שבועות
מקורות והגות/

מנהג קריאת מגילת רות

המנהג לקרוא את מגילת רות בחג השבועות הוא קדמון וידוע עליו כבר בתקופת הגאונים (מאות 6-11). מנהג זה יונק מהווי הקציר שברקע המגילה.
המגילה חוברה, כנראה, תוך מגמה ליצור אוירה נוחה לקבלת גרים על ידי העלאת דמותה של האשה הנכריה - רות המואביה – המאמצת לעצמה את תורת ישראל ("עמך עמי ואלוהיך אלוהי"). רות זו עתידה להיות סבתו של ישי, אבי דוד מלך ישראל סמל העצמאות הממלכתית והחזון המשיחי.

עוד לחג >
bottom of page