יום כיפור
מקורות והגות/

טעמי המנהגים בשם ר' ישראל מרוזין ז"ל

משל נאה לכוונת הברכה "מלך מוחל וסולח לעוונותינו"

משל לאחד שיש לו בן יחיד וחביב. נכנס אצלו ומשתעשע עמו ונותן לו כל דבר. פעם אחת הביא לו תפוח נאה. כיון שפשט ידו לקבלו החזיר אביו ולא נתן לו, לפי שהיה רוצה להשתעשע עם בנו. אחר כך חזר והושיט לו והחזיר ידו. כך היה עושה כמה פעמים, לפי שהיה רוצה להשתעשע עם בנו. נמצא אביו מתענג ותינוק מצטער, שהרי הוא מתאווה לאכול את התפוח. ואם הבן הוא חכם, קופץ ומברך מיד על התפוח, מיד מוכרח אביו ליתן לו התפוח, שלא תהא ברכתו לבטלה.

כך אנו מברכים ביום הכיפורים ברכה שנכללו בה כל ענייני סליחה ומחילה, כדי שהשם יתברך יהא מוכרח למחול לנו משום חשש ברכה לבטלה.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle