top of page
יום כיפור
מקורות והגות/

נדידת הציפורים

בעולם החי ניכר ביותר ראש השנה אצל הציפורים: כאן מתרחשות תמורות גדולות. בדרכם לאפריקה חולפים מעלינו עופות נודדים, ביחידות או בלהקות; בעוד שציפורים קטנות, כמו הסלעיות, באות אחת-אחת, עוברות החסידות בלהקות של מאות ואלפים. בימים אלה ניתנת לנו ההזדמנות לצפות בציפורים, הנראות בארץ ימים ספורים בלבד בשנה - בעונה זו ובעונת האביב.

גם לציפורים היציבות יש "ראש השנה". הן סיימו את כל דגירותיהן, לרבות השניה והשלישית, והשתחררו מגידול גוזלים ואפרוחים. גם הציפורים המקייצות השלימו את הדגירה והן יוצאות עתה עם גוזליהן המבוגרים דרומה, לאפריקה. ואשר לציפורים החורפות, הרי אלה תתחלנה לבוא אלינו מיד לאחר ראש השנה. בקיצור: חלק גדול מעולם-העופות שלנו מתחלף.

גם רבים מענפי החקלאות - מטעים וכותנה, ירקות ופלחה ועוד- מסכמים עכשיו את השנה החולפת ומכינים את השטחים לשנה הבאה.

רואים אנו איפוא שראש השנה חל במועד מתאים לכל אשר בארץ, כולל אותנו, בני-האדם. בשבילנו זוהי עת פרידה מחום הקיץ והתעוררות לקראת השנה החדשה.

עוד לחג >
bottom of page