top of page
שבת
מקורות והגות/

שלי יחימוביץ

עבד של שבת

מתוך כתבה בעיתונות

[...]

רוב העובדים בשבת אינם עושים זאת מבחירה - הם לא יתקבלו לעבודה אם לא יתחייבו לעבודה בשבת, ויפוטרו ממנה אם יסרבו. חלק ניכר מהעובדים לא מקבלים שיפוי כחוק בגין העבודה בשבת, וגם לא יום מנוחה חלופי.

 

פקחי התמ"ת מספרים על "כרטיסיות שחורות" שהם מוצאים בביקורות. כרטיסייה שחורה היא כזו שמנוקבת כולה: שבעה ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. מה שקיבל העבד לפני אלפי שנים, לא מקבלת היום הקופאית ממגדל העמק

[...]

חנות מכולת שכונתית לא תיפתח בשבת, גם לא חנות בגדים. בינתיים, ייסעו הקונים בשבת לקניון, וביום ראשון כבר לא יגיעו לחנות השכונתית. ריכוז המסחר בידי עסקי ענק והרעבת העסקים הקטנים, הוא פוגעני - לא רק כלפי בעל העסק הקטן, אלא גם כלפי עובדיו ובעיקר כלפי המשק כולו.

 

האם החופש שלי כחילונית לקנות כורסה בשבת מצדיק את השעבוד של העובד העני בשבת ואת הרס העסקים הקטנים? לטעמי לא.

עוד לחג >
bottom of page